• Adalet, Folkart Towers Manas Blv. No:47, 35530 Bayraklı/İzmir
  • info@kaakademi.com
  • Ofis Çalışma saatleri: 9:00 AM – 17:00 PM

PROJE, HİBE VE TEŞVİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Kosgeb danışmanlığı hizmeti

Ka Akademi olarak KOSGEB proje ve destek programları, hizmet verdiğimiz temel alanlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Girişimcilik, Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme, İşletme Geliştirme, Büyüme , KOBİ Finansman ve İŞGEM/TEKMER Destekleri kapsamında Girişimcilere, işletmelere veya kurumlara çeşitli danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Daha fazla bilgi edinin.

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Özellikle ihracatın arttırılması için ihracat yapan veya yapmak isteyen işletmelere yurt dışı pazarlara ulaşmak için çok çeşitli ve etkin destekler sunan Ticaret Bakanlığı’nın bu kapsamdaki tüm destek programları ile ilgili uygulama tecrübesine sahip olan Ka akademi danışmanlık, sizlerle bu deneyimlerini paylaşmaya hazırdır.

Daha fazla bilgi edinin.

Sanayi Bakanlığı Destekleri

Yatırım Teşvik Belgesi ve Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ile ilgili destekler veren Sanayi Bakanlığı Destekleri Destek Programı kapsamında işletmelerin yapacakları yatırımları kapsayan tüm destek ve programları ile ilgili uygulama tecrübesine sahip olan Ka Akademi Danışmanlık sizlerle bu deneyimlerini paylaşıyor.

Daha fazla bilgi edinin
Shape

PROJE, HİBE VE TEŞVİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Size sunduklarımız

Tübitak Destekleri

Ka Akademi olarak ülkemizin Ar-Ge ve ticarileştirme ekosisteminden önemli bir yeri olarak TÜBİTAK’ın özellikle KOBİ ve Girişimcilere yönelik programları kapsamında uzmanlaşmış danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Proje ve teşvik danışmanlığı

Firmaların veya kurumların yürüttüğü; Ar-Ge, Ür-Ge, kapasite geliştirme, teknolojik dönüşüm, yerli ve milli üretim, ihracata hazırlık ve ihracatın geliştirilmesi çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerini, ulusal veya uluslararası destekleme mekanizmaları ile eşleştiriyoruz.

Girişimcilik Destekleri Danışmanlığı

Gerçek kişilerin, ürün veya hizmet üretmesi amacıyla planladıkları girişimcilik ile ilgili faaliyetlerini TÜBİTAK veya KOSGEB’in ilgili programları ile eşleştirerek; proje hazırlanması, planlama, fikri haklar yönetimi, iş planı hazırlama ve idari yönetim alanlarında danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Üniversite - Sanayi İşbirliği Danışmanlığı

Üniversitelerde üretilen teknik ve teknolojik bilgilerin, sanayi kuruluşları ile işbirliği içerisinde geliştirilmesi veya ticarileştirme çalışmalarının kurgulanması amacıyla tüm taraflara proje yönetimi ve ticarileştirme ile ilgili danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

AR-GE ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Ar-Ge ve Tasarım merkezleri destekleme programı kapsamında Ar-Ge ve Tasarım çalışmalarını sistematik ve düzenli yürütmek isteyen firmalara ön hazırlık ve Ar-Ge/Tasarım Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması ile bu merkezlerin sürdürülebilirliği kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Teknoloji Transferi Danışmanlığı

Üniversitelerdeki ve Teknoparklardaki Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan fikri ürünlerin (Patent, Faydalı Model) ve proje çıktılarının sanayi kuruluşlarının kullanımına sunulması için gerekli olan uyumlaştırma ve entegrasyon hizmetlerini sağlıyoruz. Ayrıca sözleşme yönetiminin yapılması ve bu ürünlerin seri üretimi aşamasına kadar gerekli olan tüm belgelendirme ve sertifikasyon süreçlerine de uzman iş ortaklarımız ile birlikte danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

İhracat teşvikleri danışmanlığı

Ülkemizin 2024 hedefleri doğrultusunda yerli ve milli üretim ürün ve hizmetlerin yurt dışı pazarlarda yer alabilmesini sağlamak amacıyla, firmaların hedef pazar eşleştirmelerini uluslararası uzman ve tecrübeli iş ortaklarımız ile gerçekleştiriyor, pazar araştırması ve ihracat operasyon yönetimi alanlarında danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Devlet tarafından belirlenen kalkınma planları kapsamında işletmelerin belirli hedefleri yakalanması amacıyla uygulanan teşvik araçlarından biri de yatırım teşvik sistemidir. Bizler hem sıfırdan planlanan yatırımların hem kapasite artırımlarının hem de modernizasyon gibi yatırımların ilk maliyetlerini azaltmak ve daha aza indirgemek adına teşvik belgesi kapsamında yatırımın getirilerinin hızlandırılmasını destekleyen bu yatırım programlarından, işletmelerin en kapsamlı şekilde yararlanmasını sağlayan danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Clients
Clients
Clients
Clients