• Adalet, Folkart Towers Manas Blv. No:47, 35530 Bayraklı/İzmir
  • info@kaakademi.com
  • Ofis Çalışma saatleri: 9:00 AM – 17:00 PM
Thumb

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Özellikle ihracatın arttırılması için ihracat yapan veya yapmak isteyen işletmelere yurt dışı pazarlara ulaşmak için çok çeşitli ve etkin destekler sunan Ticaret Bakanlığı’nın bu kapsamdaki tüm destek programları ile ilgili uygulama tecrübesine sahip olan Ka akademi danışmanlık, sizlerle bu deneyimlerini paylaşmaya hazırdır.

Ticaret bakanlığı destekleri danışmanlığı kimler için uygundur?

Ticaret Bakanlığı destekleri danışmanlığı, genellikle ticaret ile uğraşan ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek, büyümek ve gelişmek isteyen işletmeler için uygundur.

Özellikle aşağıdaki gruplar Ticaret Bakanlığı destekleri danışmanlığından fayda sağlayabilir.

İhracat Yapan veya İhracat Yapmayı Hedefleyen İşletmeler

Ürünlerini yurtdışında satmak isteyen işletmeler.

Yurt dışında pazar araştırması yapmak ve yeni pazarlara açılmak isteyen işletmeler.

İthalat Yapan İşletmeler

Hammadde veya ürünlerini yurtdışından temin eden işletmeler.

İthalat süreçlerini geliştirmek isteyen işletmeler.

KOBİ’ler

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler), Ticaret Bakanlığı destekleri danışmanlığından faydalanarak ticaretlerini geliştirebilirler.

Perakende ve Toptan Ticaret İşletmeleri

Perakende veya toptan ticaret yapan işletmeler.

Pazarlama stratejilerini geliştirmek ve müşteri ağlarını genişletmek isteyen işletmeler.

Lojistik ve Taşımacılık Şirketleri

Lojistik ve taşımacılık hizmetleri sunan şirketler.

Lojistik süreçlerini geliştirmek ve uluslararası ticarette daha rekabetçi hale gelmek isteyen işletmeler.

Ticaret Destek Hizmetleri Veren Kuruluşlar

Dış ticaret konusunda danışmanlık hizmeti sunan şirketler.

Ticaretin her aşamasında destek sağlayan kuruluşlar.

Ticaret Bakanlığı destekleri danışmanlığı, işletmelerin uluslararası ticarette daha rekabetçi olmalarına, dış pazarlara açılmalarına ve büyümelerine yardımcı olmak için çeşitli alanlarda destek sağlar.

Ticaret bakanlığı destekleri danışmanlığı çalışma stratejisi

Ücretsiz Analiz

Ka Akademi olarak, bizimle iletişime geçtiğiniz ilk andan itibaren planladığınız faaliyetlerle ilgili paylaştığınız bilgiler doğrultusunda, size en uygun proje veya teşvik programını tespit ederek hazırladığımız raporu ücretsiz sunuyoruz.

Planlama

Ücretsiz analiz raporumuz doğrultusunda başvurmaya karar verdiğiniz proje ve teşvik programları ile ilgili iş, zaman ve personel planlamasını, tüm tecrübemizi sunarak sizlerle birlikte yapıyoruz. Yol haritanızı tecrübelerimiz ve sizin verdiğiniz bilgiler ile hazırlıyoruz.

Proje ve Teşvik Dosyalarının Hazırlanması

Planladığımız faaliyetler ile ilgili tespit ettiğimiz proje ve teşvik programlarına ilişkin başvuru dosyalarınızı mevzuata, ilgili kurallara ve tecrübelerimize uygun şekilde, kaliteden ödün vermeden, en hızlı ve en özgün şekilde hazırlıyıp sunuyoruz.

Süreç Takibi

Bu aşamada onay verdiğiniz ve resmi başvurusu yapılan proje ve teşvik dosyalarınızın, bürokratik ve takibi uzmanlık gerektiren yasal süreçlerinin her adımını, başvurularınızın olumlu sonuçlanması için titizlikle takip ediyor ve sizlerle her aşamada bilgi paylaşıyoruz.

Hibe veya Teşvik Onayı

Başvuru ve süreç takibi sonrasında onayı alınan proje ve teşvik dosyalarınıza ilişkin hibe, destek ve teşviklerin işletmeniz hesaplarına geçmesi veya teşvik kullanımı süreçlerini sizlerle işbirliği içerisinde yürütüyor ve hakedişlerinizin takibini yapıyoruz.

Raporlama ve Kapanış

Uygulamaya alınan proje ve teşvik programlarının dönemsel gerçekleşme ve kapanış raporlarını hazırlayarak hem ilgili kurum hem de sizlerle zamanında paylaşıyor, süreci tüm kurallara uyarak zamanında kapatıyoruz. Fon ve teşviklerden faydalanmanızı sağlıyoruz.