• Adalet, Folkart Towers Manas Blv. No:47, 35530 Bayraklı/İzmir
  • info@kaakademi.com
  • Ofis Çalışma saatleri: 9:00 AM – 17:00 PM
Thumb

Teknoloji Transferi Danışmanlığı

Üniversitelerdeki ve Teknoparklardaki Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan fikri ürünlerin (Patent, Faydalı Model) ve proje çıktılarının sanayi kuruluşlarının kullanımına sunulması için gerekli olan uyumlaştırma ve entegrasyon hizmetlerini sağlıyoruz. Ayrıca sözleşme yönetiminin yapılması ve bu ürünlerin seri üretimi aşamasına kadar gerekli olan tüm belgelendirme ve sertifikasyon süreçlerine de uzman iş ortaklarımız ile birlikte danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Teknoloji Transferi Danışmanlığı kimler için uygundur?

Akademik kurumlar ve araştırma merkezleri

Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve laboratuvarlar gibi akademik kurumlar, ürettikleri teknolojik bilgi ve buluşların ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamalara aktarılması konusunda teknoloji transferi danışmanlığı alabilirler.

Endüstriyel işletmeler

Sanayi, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, yeni teknolojileri keşfetmek, geliştirmek ve kullanmak için teknoloji transferi danışmanlığı hizmeti alabilirler.

Start-up’lar ve girişimciler

Yeni bir teknoloji veya ürün geliştirmeyi planlayan start-up’lar ve girişimciler, teknoloji transferi danışmanlığı alarak mevcut teknolojileri lisanslama, ortaklık veya satın alma yoluyla kullanabilirler.

Teknoloji araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezleri

Teknoloji alanında Ar-Ge faaliyetleri yürüten merkezler, yeni buluşları endüstriyel uygulamalara dönüştürmek ve ticarileştirmek için teknoloji transferi danışmanlığı alabilirler.

Yenilikçi yatırımcılar ve risk sermayesi firmaları

Teknoloji transferi ve ticarileştirme süreçlerini yönetmek ve yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ve risk sermayesi firmaları, teknoloji transferi danışmanlığı alarak yatırım fırsatlarını değerlendirebilirler.

Kamu kuruluşları: Kamu sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar, araştırma ve geliştirme sonuçlarını ticarileştirmek ve endüstriyel uygulamalara aktarmak için teknoloji transferi danışmanlığı alabilirler.

AR-GE ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı hizmeti kimler için uygundur?

İnovasyona önem veren şirketler

Yenilik ve teknoloji geliştirmeye odaklanan şirketler, AR-GE ve tasarım merkezi danışmanlığı ile bu alanlarda stratejik planlama yapabilir ve etkin bir AR-GE süreci oluşturabilirler.

Yüksek teknolojiye sahip sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler

Bilgi teknolojileri, biyoteknoloji, savunma sanayi, otomotiv gibi yüksek teknolojiye sahip sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, AR-GE ve tasarım merkezi danışmanlığı alarak rekabet avantajı elde edebilirler.

Ürün ve süreç iyileştirme amacı güden şirketler

Ürünlerini veya üretim süreçlerini sürekli olarak iyileştirmek isteyen şirketler, AR-GE ve tasarım merkezi danışmanlığı ile bu hedeflerine daha etkin bir şekilde ulaşabilirler.

Yeni ürün veya teknoloji geliştirmeyi hedefleyen start-up’lar

Yeni bir ürün veya teknoloji geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren start-up’lar, AR-GE ve tasarım merkezi danışmanlığı alarak projelerini yönlendirebilir ve büyüme potansiyellerini artırabilirler.

Devlet teşviklerinden faydalanmak isteyen kuruluşlar

AR-GE ve tasarım faaliyetlerine yönelik devlet teşviklerinden faydalanmak isteyen kuruluşlar, danışmanlık hizmeti alarak uygun teşvikleri belirleyebilir ve başvuru sürecini yönetebilirler.

Teknoloji Transferi Danışmanlığı Çalışma Stratejisi

Ücretsiz Analiz

Ka Akademi olarak, bizimle iletişime geçtiğiniz ilk andan itibaren planladığınız faaliyetlerle ilgili paylaştığınız bilgiler doğrultusunda, size en uygun proje veya teşvik programını tespit ederek hazırladığımız raporu ücretsiz sunuyoruz.

Planlama

Ücretsiz analiz raporumuz doğrultusunda başvurmaya karar verdiğiniz proje ve teşvik programları ile ilgili iş, zaman ve personel planlamasını, tüm tecrübemizi sunarak sizlerle birlikte yapıyoruz. Yol haritanızı tecrübelerimiz ve sizin verdiğiniz bilgiler ile hazırlıyoruz.

Proje ve Teşvik Dosyalarının Hazırlanması

Planladığımız faaliyetler ile ilgili tespit ettiğimiz proje ve teşvik programlarına ilişkin başvuru dosyalarınızı mevzuata, ilgili kurallara ve tecrübelerimize uygun şekilde, kaliteden ödün vermeden, en hızlı ve en özgün şekilde hazırlıyıp sunuyoruz.

Süreç Takibi

Bu aşamada onay verdiğiniz ve resmi başvurusu yapılan proje ve teşvik dosyalarınızın, bürokratik ve takibi uzmanlık gerektiren yasal süreçlerinin her adımını, başvurularınızın olumlu sonuçlanması için titizlikle takip ediyor ve sizlerle her aşamada bilgi paylaşıyoruz.

Hibe veya Teşvik Onayı

Başvuru ve süreç takibi sonrasında onayı alınan proje ve teşvik dosyalarınıza ilişkin hibe, destek ve teşviklerin işletmeniz hesaplarına geçmesi veya teşvik kullanımı süreçlerini sizlerle işbirliği içerisinde yürütüyor ve hakedişlerinizin takibini yapıyoruz.

Raporlama ve Kapanış

Uygulamaya alınan proje ve teşvik programlarının dönemsel gerçekleşme ve kapanış raporlarını hazırlayarak hem ilgili kurum hem de sizlerle zamanında paylaşıyor, süreci tüm kurallara uyarak zamanında kapatıyoruz. Fon ve teşviklerden faydalanmanızı sağlıyoruz.