• Adalet, Folkart Towers Manas Blv. No:47, 35530 Bayraklı/İzmir
  • info@kaakademi.com
  • Ofis Çalışma saatleri: 9:00 AM – 17:00 PM
Thumb

Tübitak Destekleri

Ka Akademi olarak ülkemizin Ar-Ge ve ticarileştirme ekosisteminden önemli bir yeri olarak TÜBİTAK’ın özellikle KOBİ ve Girişimcilere yönelik programları kapsamında uzmanlaşmış danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Tübitak desteği danışmanlığı kimler için uygundur?

TÜBİTAK desteği danışmanlığı, genellikle Ar-Ge ve yenilik odaklı projeler geliştirmek isteyen kurumlar ve bireyler için uygundur.

Özellikle aşağıdaki gruplar TÜBİTAK desteği danışmanlığından fayda sağlayabilir.

Sanayi İşletmeleri

Yenilikçi ürünler geliştirmek isteyen firmalar.

Mevcut ürünlerini iyileştirmek isteyen sanayi işletmeleri.

Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Yenilikçi Ar-Ge projeleri yürüten merkezler.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan kurumlar.

Üniversiteler ve Araştırma Kurumları

Üniversitelerde ve araştırma kurumlarında görevli araştırmacılar.

Akademik projeler geliştiren gruplar.

KOBİ’ler

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler), yenilikçi projeler geliştirmek istediklerinde TÜBİTAK desteği danışmanlığından faydalanabilirler.

Girişimciler

Yenilikçi fikirleri olan girişimciler, TÜBİTAK desteği danışmanlığı alarak projelerini hayata geçirebilirler.

Bireysel Araştırmacılar

Ar-Ge ve yenilik odaklı projeler geliştirmek isteyen bireyler.

TÜBİTAK desteği danışmanlığı, Ar-Ge ve yenilik odaklı projelerin hazırlanması, yönetilmesi ve uygulanması aşamalarında kurumların ihtiyaç duyduğu teknik, idari ve mali destekleri sağlar.

 

Tübitak destekleri danışmanlığı çalışma stratejisi

Ücretsiz Analiz

Ka Akademi olarak, bizimle iletişime geçtiğiniz ilk andan itibaren planladığınız faaliyetlerle ilgili paylaştığınız bilgiler doğrultusunda, size en uygun proje veya teşvik programını tespit ederek hazırladığımız raporu ücretsiz sunuyoruz.

Planlama

Ücretsiz analiz raporumuz doğrultusunda başvurmaya karar verdiğiniz proje ve teşvik programları ile ilgili iş, zaman ve personel planlamasını, tüm tecrübemizi sunarak sizlerle birlikte yapıyoruz. Yol haritanızı tecrübelerimiz ve sizin verdiğiniz bilgiler ile hazırlıyoruz.

Proje ve Teşvik Dosyalarının Hazırlanması

Planladığımız faaliyetler ile ilgili tespit ettiğimiz proje ve teşvik programlarına ilişkin başvuru dosyalarınızı mevzuata, ilgili kurallara ve tecrübelerimize uygun şekilde, kaliteden ödün vermeden, en hızlı ve en özgün şekilde hazırlıyıp sunuyoruz.

Süreç Takibi

Bu aşamada onay verdiğiniz ve resmi başvurusu yapılan proje ve teşvik dosyalarınızın, bürokratik ve takibi uzmanlık gerektiren yasal süreçlerinin her adımını, başvurularınızın olumlu sonuçlanması için titizlikle takip ediyor ve sizlerle her aşamada bilgi paylaşıyoruz.

Hibe veya Teşvik Onayı

Başvuru ve süreç takibi sonrasında onayı alınan proje ve teşvik dosyalarınıza ilişkin hibe, destek ve teşviklerin işletmeniz hesaplarına geçmesi veya teşvik kullanımı süreçlerini sizlerle işbirliği içerisinde yürütüyor ve hakedişlerinizin takibini yapıyoruz.

Raporlama ve Kapanış

Uygulamaya alınan proje ve teşvik programlarının dönemsel gerçekleşme ve kapanış raporlarını hazırlayarak hem ilgili kurum hem de sizlerle zamanında paylaşıyor, süreci tüm kurallara uyarak zamanında kapatıyoruz. Fon ve teşviklerden faydalanmanızı sağlıyoruz.