• Adalet, Folkart Towers Manas Blv. No:47, 35530 Bayraklı/İzmir
  • info@kaakademi.com
  • Ofis Çalışma saatleri: 9:00 AM – 17:00 PM
Thumb

Üniversite - Sanayi İşbirliği Danışmanlığı

Üniversitelerde üretilen teknik ve teknolojik bilgilerin, sanayi kuruluşları ile işbirliği içerisinde geliştirilmesi veya ticarileştirme çalışmalarının kurgulanması amacıyla tüm taraflara proje yönetimi ve ticarileştirme ile ilgili danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Üniversite – Sanayi İşbirliği Danışmanlığı hizmeti kimler için uygundur?

Üniversiteler

Ar-Ge projelerini sanayi işletmeleriyle birlikte yürütmeyi amaçlayan üniversiteler, üniversite – sanayi işbirliği danışmanlığı alarak işbirliği potansiyellerini artırabilir ve etkili bir işbirliği stratejisi oluşturabilirler.

Sanayi işletmeleri

Yenilik ve teknoloji geliştirme alanında üniversitelerle işbirliği yaparak rekabet avantajı elde etmeyi amaçlayan sanayi işletmeleri, danışmanlık hizmeti alarak bu işbirliği fırsatlarını belirleyebilir ve işbirliği süreçlerini yönetebilirler.

Araştırma merkezleri

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten araştırma merkezleri, üniversitelerle veya sanayi işletmeleriyle işbirliği yaparak projelerini güçlendirmeyi amaçlar. Bu tür kuruluşlar, üniversite – sanayi işbirliği danışmanlığı alarak işbirliği potansiyellerini artırabilirler.

Kuluçka merkezleri ve teknoparklar

İnovatif fikirlere sahip girişimcilere destek veren kuluçka merkezleri ve teknoparklar, üniversite – sanayi işbirliği danışmanlığı alarak bu işbirliği potansiyellerini destekleyebilir ve girişimcilerin başarılı işbirliği modelleri geliştirmelerine yardımcı olabilirler.

Devlet kurumları ve STK’lar

Üniversite – sanayi işbirliğini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla faaliyet gösteren devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları, danışmanlık hizmeti alarak politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunabilir ve işbirliği projelerini yönlendirebilirler.

Üniversite – Sanayi İşbirliği Danışmanlığı Çalışma Stratejisi

Ücretsiz Analiz

Ka Akademi olarak, bizimle iletişime geçtiğiniz ilk andan itibaren planladığınız faaliyetlerle ilgili paylaştığınız bilgiler doğrultusunda, size en uygun proje veya teşvik programını tespit ederek hazırladığımız raporu ücretsiz sunuyoruz.

Planlama

Ücretsiz analiz raporumuz doğrultusunda başvurmaya karar verdiğiniz proje ve teşvik programları ile ilgili iş, zaman ve personel planlamasını, tüm tecrübemizi sunarak sizlerle birlikte yapıyoruz. Yol haritanızı tecrübelerimiz ve sizin verdiğiniz bilgiler ile hazırlıyoruz.

Proje ve Teşvik Dosyalarının Hazırlanması

Planladığımız faaliyetler ile ilgili tespit ettiğimiz proje ve teşvik programlarına ilişkin başvuru dosyalarınızı mevzuata, ilgili kurallara ve tecrübelerimize uygun şekilde, kaliteden ödün vermeden, en hızlı ve en özgün şekilde hazırlıyıp sunuyoruz.

Süreç Takibi

Bu aşamada onay verdiğiniz ve resmi başvurusu yapılan proje ve teşvik dosyalarınızın, bürokratik ve takibi uzmanlık gerektiren yasal süreçlerinin her adımını, başvurularınızın olumlu sonuçlanması için titizlikle takip ediyor ve sizlerle her aşamada bilgi paylaşıyoruz.

Hibe veya Teşvik Onayı

Başvuru ve süreç takibi sonrasında onayı alınan proje ve teşvik dosyalarınıza ilişkin hibe, destek ve teşviklerin işletmeniz hesaplarına geçmesi veya teşvik kullanımı süreçlerini sizlerle işbirliği içerisinde yürütüyor ve hakedişlerinizin takibini yapıyoruz.

Raporlama ve Kapanış

Uygulamaya alınan proje ve teşvik programlarının dönemsel gerçekleşme ve kapanış raporlarını hazırlayarak hem ilgili kurum hem de sizlerle zamanında paylaşıyor, süreci tüm kurallara uyarak zamanında kapatıyoruz. Fon ve teşviklerden faydalanmanızı sağlıyoruz.